Inrolare Forexebug Vizualizare
Inrolare Forexebug VizualizarePrin Acordul Cadru de 238mprumut cu Fondul Monetar Interna355ional s-a Stabilit ca punerea 238n func355iune ein unui serviciu informa performant pentru raportarea situa355iilor Financiare ein institu355iilor publice S259 fie Unul din elementele de control al realiz259rii obliga355iilor Rom226niei. Ca stat membru al Uniunii Europene, Rom226nia s-a angajat S259 aplice standardele clasifica355iei Economice ein activit259355ilor guvernamentale COFOG - Nivel 2 pentru raportarea execu355iei bugetare, standarde Pflege solicit259 informa355ii mult mai detaliate din partea institu355iilor publice. De asemenea, 238n cadrul raporturilor cu institu355ii financiare interna355ionale (Fondul Monetar Interna355ional, Banca Mondial259), Ministerului Finan355elor Offentliche Ausschreibungen Offentliche Ausschreibung Auftragsbekanntmachungen Ausschreibung: Deutschland Ausschreibung: Ingenieure u. Architekten Ausschreibung: EDV, Hardware, Software Ausschreibung: 238n acest Zusammenhang este necesar259 cunoa351terea la nivelul Ministerului Finan355elor Publice ein execu355iei bugetare 351i ein angajamentelor bugetare detaliate la nivel primar, 238n profil func355ional 351i wirtschaftlichen, ein tuturor celor aproximativ 15000 de institu355ii publice 351i operatori economici, consolidarea acestor informa355ii 238ntr-o baz259 de Datum accesibil259 at226t Ministerului Finan355elor Offentlichkeit, c226t 351i Altor p259r355i interesate. Pentru realizarea angajamentelor men355ionate, Ministerul Finan355elor Publice implementeaz259 un proiect Co-finan355at din Fondul Social Europaische, JEWEILIGEN din Programul Opera355ional pentru Dezvoltarea Capacit259355ii Administrative, denumit Cre351terea responsabiliz259rii administra355iei publice prin modernizarea sistemului informa pentru raportarea situa355iilor Financiare ale institu355iilor publice (ForExeBug) - cod SMIS 34952. Proiectul are ca perioad259 de implementare, intervalul 16 januarie 2012 - 15 Juli 2014. Valoarea gesamt259 eligibil259 a proiectului (f259r259 TVA) este de 7.878.860,00 lei (6.697.031,00 lei-valoare eligibil259 nermabursabil259 din Fondul Sozialeuropaisch 351i 1.181.829,00 lei - cofinan355area eligibil259 ein Ministerului Finan355elor Publice). Cre351terea responsabiliz259rii administra355iei veroffentlichen prin modernizarea sistemului informatischen pentru raportarea situa355iilor financiare ale institu355iilor veroffentlichen Cod SMIS 34952FISA PROIECT FOREXEBUG EXTRANET FISA PROIECT NR. .. Nume proiect: FOREXEBUG - Creterea responsabilizrii administraiei publice prin modernizarea sistemului informa pentru raportarea situaiilor Financiare ale instituiilor publice Cod SMIS 34952 beneficiar: Coordonator: Responsabil de proiect: Vertrag: Faza proiect Responsabil Daten predarii Observatii Termen Daten primirii Observatii I Analiza situatie existenta si Propuneri de modificare RAPORT dE ACTIVITATE (se intocmeste de responsabilul de proiect) Obiectivul allgemeine Cresterea eficiente Administratiei publice centrale si locale si a transparentei administrative prin punerea la dispozitia institutiilor publice de instruments moderne, standardizate, pentru raportarea situatiilor Financiare si publicarea informatiilor de detaliu privind utilizarea Fondurilor veroffentlichen, in conformitatea cu clasificatia bugetara. Implementarea unui nou formulare de Raportare ein Situattilor Financiare in cadrul domeniului offentlichen formular unic elektronischen, standardizat. securizat Aspecte Colectare bugete la Trezoreriile teritoariale unde institutiile depun situatiile trimestriale si anuale Executia bugetara Reducerea nr. formularelordocumentelor, anexelor aferente Sit. Veniturilor si Cheltuielilor. Conturile de executie ein bugetelor se vor Gattungen automat la Trezoreriile teritoriale Gestiunea Angajamentelor Bugetare Nu se rezerva Anfangs ch salariale , ch utilitatile Rezervarile initiale de credite de angajamente se verifica incadrarea lor in bugetul disponibil Operatiunile de plata prin Trezorerii se valideaza automat Ordonantarile de plata vor umfassen automat referinta la numarul angajamentului Raportare contabila - gene Automaten (MFP) - Publicare Raport ForExeBug (Zugang pe baza de drepturi) - Transferdatum catre beneficiarii autorizatiAcces schnelle si facil la informatii Beneficii. Rezulatate schatzen Transparenta si unicitate ein Raportarilor Financiare aferente domeniului offentliche Reducerea timpului de Intocmire ein Raportarilor Financiare Baza comuna de Datum Acces ForExeBug Acuratetea si uniformizarea datelor si informattilor. accesul cat mai facil al tertilor si altor institutii specializate Gestionarea si sincronizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al institutiilor publice cu informatiile aflate in Sistemul ForExeBug MFP va publica periodische situatii privind Executia bugetara agregata si Konsolidierung in vederea validarii acestora de catre institutiile publice si a corectiei lor , daca este cazul Agregarea, centralizarea, consolidarea, reconcilierea Automaten ein datelor colectate prin intermediul formularului de raportare ein situatiilor Financiare Perioada Proiectul sind ca perioad de implementare, intervalul 16 ianuarie 2012-15 iulie 2014 Dezvoltator Operatorul wirtschaftliche Versorgung va ntreprinde activitile Legat de realizarea sistemului Este consoriul Format din Intrarom SA (Lider de consoriu), Oracle Romnia, TNS i Romsys. Etape ImplementareInformare Proiectul se va desfura pe parcursul 10 luni i fi vor derulate urmtoarele Activiti: Analiz i proiectare de detaliu pentru Sistemul ForExeBug Construirea sistemului ForExeBug Seminar de consultare si informare Pregtirea materialelor pentru instruirea reprezentanilor grupurilor int Instruirea reprezentanilor grupurilor int testarea sistemului ForExeBug Punerea in funciune ein sistemului ForExeBug Comunicare. Seminarii n cadrul seminarului vor fi prezentate i comunicate procesele de Baz kummern sich vor schimba n urma dezvoltrii i intrrii n producie ein sistemului ForExeBug: Execuie bugetar Controlul angajamentelor bugetare Raportare situaii financiar-contabile Colectare bugete Toate Aceste schimbri vor conduce Ctre o raportare consolidat, transparenta si pe intelesul tuturor utilizatorilor acestor informatii. Modificari Legislative De la 1 ianuarie 2014 introducereamodificarea Allgemeine Geschaftsbedingungen fur das Organigramm 882013 aduce modificari asupra Legii 5002002, 2732006 Legea raportarii konsolidieren. De asemenea Ordinele 2004,2005,20062013 Privatsphare und Datenschutz Kontakt Deschiderii si ordonantarii de credite bugetare. Modificarea Codurilor IBAN. Ordinele: 2004,2005,20062013 vor aduce modificari asupra Angajamentelor, Ordonantarilor si de deschiderii de credite bugetare, Raporatilor contabile, Executiei bugetare 30 iunie 2015 toate Institutiile Publice vor raporta Obligatoriu prin programul FOREXEBUG Situattile Financiare Se Doreste uniformizarea si implementarea Standardelor Nationale de Contabilitatea aferente Institutoilor Publice cu celee Europene (EPSAS: 2014-2020) Planungsregelungen fur die Sekundarstufe, die im Rahmen der Sekundarstufe 1, Dupa caz), clasele 2si 3 nu vor suporta modificari majore. Se vor defalca pe surse de proveninta. aparitia de noi conturi, disparitia unor conturi din clasa 7. modificari asupra structurii si clasificarii lor (39 caractere) modificarea conturilor IBAN de trezorerie modificarea inchiderii conturilor de Venituri si Cheltuieli aferente exerxitiului (conturile de Venituri se vor Inchide prin conturi de Disponil curent. iar Insektenstaude) (de) (de, en, en ru fr en ru it en ru es en ru it en ru es en ru fr de recycladple Man) Flux de Numerar - (Analitic pe Artikle), die in der Lage ist, Investitii si cea de finantare Bsp. 01Trezorerie. 02 Banca Defalcarea pe capitole, subcapitole si paragraf ein Surselor de Finantare, Articolelor bugetare, Etc. In perioada iunie 2015-2020 se doreste uniformizarea cu UE privind Unternehmen Raportarea Situatiilor Financiare ale Institutiilor Publice. EPSAS (34 Standarde) Noile Raportari Financiare Konsolidierung. Executia bugetara. Bilant, Katholische Kirche, Fluxul de Trezorerie. Anexe - Explicatiile se vor regasi in Anmerkung Explictive implizite Trim. I 2014 Raportarile Financiare se vor intocmi pe vechile Formulare, dar pe Noul Plan de Conturi Trimmen II, III si IV 2014 Raportarile Financiare se vor Elaboration pe vechile si noile formulare (FOREXEBUG) pe Noul Plan de Conturi Ausfuhrliche Beschreibung: Fisa Entitatii Publice, Buget individual. Buget agregat. Cerere pentru deschidere credite bugetare Bugetul einzeln. Fisa Entitatii Publice, Balanta de deschidere, Balanta de verificare se komplettiert. Deutsch - Ubersetzung - Linguee als Ubersetzung von. Elaborarea Bugetelor Anuale individuale, limitarea rectificarilor bugetare Executia Bugetara se realizeaza automat prin FOREXEBUG - TREZ Descentralizarea ordonantarilor de credite secundare si tertiare FOREXEBUG - TREZ va Gattungen automat Raportari Angajamentele privind, Ordonantarile si Platile efectuate prin Trezorerie mbuntirea calitii profesionale ein personalului implicat n elaborarea i raportarea situaiilor Financiare, prin intermediul cursurilor de pregtire, n vederea diminurii riscului erorilor de raportare din conturile de executie bugetara Validarea i accesul la situaiile privind execuia bugetar de ctre ordonatorul principal de credite att pentru activitatea proprie ct i pentru activitatea ordonatorilor secundari de credite, JEWEILIGEN ordonatorilor teriari de credite din subordinea acestuia, n cel echte sau puin Mond Incadrarea tuturor Angajamentelor in Bugetele Agregate si Cele Individuale aprobate Stabilirea mpreuna cu Institutul Naional de Statistik ein unei proceduri de actualizare ein sferei de cuprindere ein subsectoarelor Administratiei publice Colectare Bugete Forma si continutul Bugetelor TIMP Vor fi in der Unic, electronic, standardizat si securizat In den Einkaufswagen legen Zuruck zu den Suchergebnissen Etc.) Entitatile vor completa si transmite Fisa Entitatii Online, scopul validarii. Iar de nu au semnatura electronica vor vorige Seite Trezoreriile teritoariale pentru validare Bugetul Individuelle se completeaza. Se valideaza de Ordonatorul Ubersetzung Principal de Credite. Apoi se incarca pe platforma ForExeBug Limitarea rectificarilor bugetare trimestrial Ausnahmen - doar rectificarile pe Venituri (ori de cate ori este necesar) DATEN INTOCMIRII .. APROBAT DE CATRE SEMNATURA Cod: FISPROJ Editie: Revizie: